GII THIỆU CÔNG TY
THÔNG TIN CHUNG:
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Tên tiếng Anh: AN GIANG CENTRIFUGAL CONCRETE JOINTSTOCK COMPANY (ACECO)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Chủ tịch HĐQT      : ÔNG TRẦN ANH TẤN
Thành viên HĐQT : ÔNG LÊ DUY CỬU
Thành viên HĐQT : ÔNG NGUYỄN THANH GẦN EM
Thành viên HĐQT : ÔNG TẠ VĂN MẪN
Thành viên HĐQT : ÔNG PHẠM BỬU LỘC
BAN GIÁM ĐỐC:
Giám đốc               : ÔNG LÊ DUY CỬU
Phó giám đốc        : ÔNG NGUYỄN THANH GẦN EM     
TRỤ SỞ:
Địa chỉ: Quốc lộ 91, K. An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-296)3931184 - 2210845   Fax: (84-296)3931187
Email: kinhdoanh@aceco.com.vn             Website: aceco.com.vn
NHÀ MÁY SẢN XUẤT:
1. Quốc lộ 91, Khóm An Thới, Phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
2. Khu Công Nghiệp Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
LĨNH VỰC KINH DOANH:
Sản xuất công nghiệp:
+ Sn xut các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm - ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống, cấu kiện bê tông theo công nghệ Nhật Bản.
+ Sn xuất các thiết b nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phm cơ khí phi tiêu chun khác.                    
+ Cung cấp thiết bị sản xuất bê tông.
Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
+ Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng, Xây lắp đường dây và trạm biến thế đến 110kV.
+ Thi công ép cọc các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
+ Kinh doanh vật liệu dựng, vật tư và thiết bị kỹ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp.
+ Vận chuyển hàng hóa.
Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
+ Thiết kế các sản phm bê tông - bê tông ly tâm ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn, các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng.
+ Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông ứng lực trước.
+ Phòng thử nghiệm vilas.