NĂNG LỰC CÔNG TY
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Địa chỉ:  Quốc lộ 91, K. An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-296)3931184 - 2210845   Fax: (84-296)3931187
Email: kinhdoanh@aceco.com.vn             Website: aceco.com.vn
 
1. Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh:
    - Sản xuất    : Bắt đầu từ năm 1982 đến nay.
    - Kinh doanh: Bắt đầu từ 1982 đến nay.
 
2. Năng lực sản xuất:
    - Trụ điện BTLT ứng lực trước các loại  :  70.000 trụ/năm.
    - Cọc cừ BTLT ứng lực trước các loại    :  70.000 cọc/năm.
    - Ống cống BTLT ứng lực trước các loại:  7.000   ống/năm.
    - Cấu kiện Bê tông các loại                     :  80.000 cái/năm.
   
3. Tổng số lao động hiện có:
    - Trình độ đại học và trên đại học          :  40 người.
    - Trình độ cao đẳng và trung cấp          :  19 ngưới.
    - Công nhân lao động có tay nghề        :  183 ngưới.
    - Công nhân lao động phổ thông           :  134 ngưới.