Sản phẩm Cơ khí

10/26/2022 10:34:58 AM

Giới thiệu: Công ty có đội ngủ cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề, Công ty chuyên nhận gia công các sản phẩm cơ khí như: gia công khuôn sản phẩm, thiết bị nâng: cầu trục, cổng trục, khung nhà xưởng,...
Các sản phẩm cơ khí:
- Khuôn sản phẩm: trụ, cọc, ống
- Thiết bị nâng: cầu trục, cổng trục
- Khung nhà xưởng
- Các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn