Cấu kiện bê tông

10/26/2022 10:29:21 AM

Giới thiệu: Cấu kiện bê tông đúc sẵn được sản xuất tại nhà máy công ty, sản phẩm chủ yếu Đà cản và Móng neo
Bê tông:  Sử dụng bê tông Mác 20Mpa 
Thép:  
- Thép chính:  sử dụng thép cường độ cao PC Bar.
- Thép đai: sử dụng thép tròn trơn, thép thanh vằn
Sản phẩm Cấu kiện bê tông đúc sẵn:
- Đà cản 1.2m
- Đà cản 1.5m
- Đà cản 2.5m
- Móng neo 1200x200
- Móng neo 1200x400
- Móng neo 1200x500
- Móng neo 1500x400
- Móng neo 1500x500
- Móng neo 1500x600