Thông tin liên hệ

ACECO

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, K. An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-296)3931184 - 2210845 - Fax: (84-296)3931187

Email: kinhdoanh@aceco.com.vn - Website: aceco.com.vn

Gửi thông tin
Bản đồ