Ống cống bê tông

10/26/2022 10:24:50 AM

Giới thiệu: Ống cống bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, được kiểm tra và kiểm sóat chặc chẽ tại từng công đọan sản xuất nên sản phẩm  đầu ra luôn đảm bảo chất lượng  theo yêu cầu.
Chiều dài: L= 4000mm
Đường kính: D= 300-600mm
Bê tông: Sử dụng bê tông Mác 40Mpa 
Thép:  
- Thép chính:  Sử dụng thép thép cường độ cao PC Wire
- Thép phụ: Sử dụng thép tròn trơn
- Thép đai: Sử dụng thép tròn trơn (kéo nguội)