Nguyen Kim Shopping Center

View count: 351

Long Xuyen city - An Giang province