Nguyen Kim Shopping Center

View count: 611

Long Xuyen city - An Giang province